Xây dựng chợ hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP Thanh Hóa

  17:14 !! 06/08/2019

Trong năm 2019, thành phố Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao xây dựng 25 chợ trên địa bàn thành phố đạt hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm. Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch.

Để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng chợ hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố theo Tiêu chuẩn Việt Nam 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa yêu cầu Ban quản lý các chợ, các hộ kinh doanh tại chợ, người mua hàng thực hiện đúng các quy định.

Các chợ cần phải đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, kỹ thuật của chợ và cơ sở vật chất, trang thiết bị của các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ để đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm theo quy định. Nội quy chợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các ngành hàng được bố trí sắp xếp thành khu vực riêng và treo biển tên từng khu vực kinh doanh.

Đối với Ban quản lý chợ: Thành lập Tổ giám sát để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Ban quản lý chợ và tổ giám sát phải có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;  Định kỳ hoặc đột xuất lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm của các hộ kinh doanh tại chợ đối với các sản phẩm có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm như: Rau, củ, quả; thịt gia súc, gia cầm; nem, giò, chả; sản phẩm thủy sản… Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu gây mất an toàn thực phẩm thì báo cho Ban quản lý chợ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc theo quy định.

Đối với các hộ kinh doanh trong chợ phải có biển hiệu ghi tên mặt hàng kinh doanh; Họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm; Thực hiện vệ sinh sạch sẽ khu vực kinh doanh thực phẩm và lối đi hay không gian xung quanh hàng; Sử dụng thùng rác có nắp đậy, có biện pháp phân loại rác thải và thu dọn, vệ sinh hàng ngày; Có đủ trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm an toàn và được vệ sinh sạch sẽ phục vụ kinh doanh thực phẩm phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất và đặc thù sản phẩm kinh doanh; Thực phẩm sống được bày bán cách ly thực phẩm chín để tránh lây nhiễm chéo bằng thiết bị, dụng cụ bảo quản phù hợp. Sản phẩm thực phẩm không để chung với hàng hóa, hóa chất và những vật dụng có khả năng gây mất an toàn thực phẩm; Có đầy đủ thông tin về nguồn gốc sản phẩm (đối với sản phẩm có bao bì, nhãn mác), giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ (đối với sản phẩm của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ) để người tiêu dùng dễ nhận biết và lựa chọn; Thực hiện công tác khám sức khoẻ định kỳ, cập nhật các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; Thực hiện ký cam kết theo đúng quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm.

              

Chợ Hoằng Anh, xã Hoằng Anh đang trong quá trình xây dựng chợ hợp chuẩn

Đến thời điểm này, thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành 9 chợ gồm chợ Phú Thọ, phường Phú Sơn, chợ Lam Sơn phường Lam Sơn, Chợ Tây Thành phường Tân Sơn, Chợ Điện Biên phường Điện Biên, chợ Bến Ngự phường Trường Thi, chợ Nam Thành, phường Đông Vệ, chợ Đình phường Đông Cương, chợ Thiệu Vân xã Thiệu Vân, chợ Giàng xã Thiệu Dương. Tuy nhiên có một số chợ đang chuyển đổi và cơ sở vật chất không đảm bảo, đòi hỏi đầu tư lớn sẽ rất khó khăn thực hiện tiêu chí này như chợ Rạm xã Hoằng Long và chợ Chớp phường Tào Xuyên.

Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2019, 100% số chợ trên địa bàn thành phố đạt chợ hợp chuẩn kinh doanh thực phẩm.

Thanh Xuân