Vì quyền lợi người tiêu dùng – trách nhiệm chung của toàn xã hội

  11:53 !! 04/04/2019

Hiện nay, tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, các khẩu hiệu tuyên truyền như: “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, “Kinh doanh lành mạnh – tiêu dùng bền vững”, “Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng”… là những thông điệp để các đơn vị sản xuất, kinh doanh đưa ra thị trường những sản phẩm đảm bảo chất lượng, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Một cửa hàng ghi nhãn thông tin về nguồn gốc sản phẩm

Theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 thì người tiêu dùng có 8 quyền cơ bản đó là: Quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản; quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ; Quyền lựa chọn hàng hóa, dịch vụ; quyền góp ý kiến về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ; Quyền được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ; quyền tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế, đa số người tiêu dùng không biết được hết quyền lợi chính đáng của mình, vẫn còn tâm lý e ngại phiền phức, nhất là không lấy hóa đơn, chứng từ thanh toán, nên khi phát hiện chất lượng hàng hóa không đảm bảo, người tiêu dùng không thể đòi quyền lợi cho mình. Mặt khác, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ an toàn ra thị trường, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

  Người tiêu dùng nên mua những cửa hàng thực phẩm sạch có uy tín

Vì vậy, để quyền lợi người tiêu dùng được đảm bảo, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, ý thức, trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, kinh doanh thì người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có uy tín, thương hiệu nhằm đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình.

Thanh Xuân