Vẫn còn tình trạng vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại đồng ruộng

  09:21 !! 07/03/2019

Trong quá trình tổ chức xây dựng và phát động  phong trào hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thời gian qua, Hội nông dân thành phố đã bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác môi trường, tập trung chỉ đạo cán bộ hội viên nông dân sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra từ trồng trọt đến chăn nuôi phải là sản phẩm sạch, an toàn khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Do được UBDN thành phố hỗ trợ kinh phí thực hiện mô hình xây dựng các thùng chứa rác trên tất cả diện tích đất nông nghiệp ở các phường, xã. Kết quả, đến nay, đã có 20 Hội nông dân các phường, xã còn diện tích đất nông nghiệp đã xây dựng được 551 thùng đựng rác và tổ chức thu gom rác thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng. Điển hình là Hoằng Anh, Hoằng Đại, Đông Hưng, Quảng Thành, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng hưng , Đông Tân. Tuy nhiên, vẫn còn một số phường, xã, người nông dân khi phun thuốc bảo vệ thực vật xong vứt vỏ bao bì bừa bãi ngay tại đồng ruộng gây ô nhiễm  môi trường.

Vỏ thuốc bảo vệ thực vật được vứt tràn lan tại làng hoa phường Đông Cương

Thiết nghĩ, để đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái, bên cạnh việc  tăng cường tổ chức kiểm tra đồng ruộng thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức để vỏ bao bì vào thùng rác, tránh vứt bừa bãi tại các khu sản xuất, trồng trọt làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường xung quanh./.

Thanh Xuân