UBND TP. Thanh Hóa ra quân bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và thả cá giống trên lưu vực sông Mã

  13:09 !! 29/06/2020

Sáng ngày 29/6/2020, UBND thành phố phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa tổ chức lễ thả cá giống và bảo vệ, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã thuộc địa bàn phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lê Anh Xuân – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Đức Giang – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trịnh Huy Triều – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố, thành viên BCĐ 188 thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Bí thư, Chủ tịch UBND 34 phường, xã trên địa bàn thành phố.

  Các đại biểu tham dự  lễ thả cá giống

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được lãnh đạo thành phố tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc thả cá giống, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường; tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đồng thời nêu rõ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần ổn định và tăng thu nhập cho người làm nghề khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đồng chí Lê Anh Xuân – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thả cá nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, thành phố và các phòng, ban thành phố, Bí thư, Chủ tịch UBND phường, xã đã đồng loạt thả 1 tấn cá giống gồm cá mè, cá trôi, cá trắm, cá chép xuống lưu vực sông Mã.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Thanh Hóa đồng thả cá giống

Việc thả cá giống sẽ bổ sung vào các sông tự nhiên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng như  tăng mật độ quần thể các giống loài thủy sản bị khai thác, từ đó tạo nền tảng lập lại cân bằng sinh thái, ổn định quần  thể giống loài thủy sinh, vật thủy sinh trong các thủy vực tự nhiên.

Thanh Xuân