UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm đợt 1/2019

  18:36 !! 09/03/2019

Ngày 9/3/2019, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm đợt 1/2019. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Trọng Thụ – Phó Chủ tịch UBND thành phố và gần 400 học viên là thành viên Tổ hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc xây dựng phường, xã đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thành viên Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm phường, xã, Tổ trưởng tổ giám sát cộng đồng ở 17/37 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên đã được ông Hà Văn Giáp – Phó Chánh văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa truyền đạt một số nội dung về hướng dẫn liên ngành đánh giá, thực hiện tiêu chí xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm gồm 4 tiêu chí chính: Công tác chỉ đạo điều hành; thông tin tuyên truyền; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra, xử lý vi phạm. Hướng dẫn tổ chức thực hiện cấp giấy xác nhận nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm thực phẩm đối với các cở sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công thương. Hướng dẫn trình tự, hồ sơ công bố hợp chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm phù hợp TCVN 11856:2017. Hướng dẫn về quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm của Ban nông nghiệp xã và Tổ giám sát cộng đồng thôn. Hướng dẫn xác nhận nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc trách nhiệm quản lý của UBND xã, phường, thị trấn. Giới thiệu Thông tư quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy hải sản đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Việc tổ chức lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm là nhằm nâng cao năng lực quản lý và kiến thức an toàn thực phẩm cho các thành viên Ban chỉ đạo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phường, xã , các Tổ giám sát cộng đồng thôn, qua đó hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và hướng dẫn phường, xã thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ thẩm định về vệ sinh an toàn thực phẩm./.

 

Thanh Xuân