UBND thành phố Thanh Hóa giao ban với UB MTTQ và các đoàn thể thành phố năm 2020

  10:10 !! 13/02/2020

Chiều ngày 12/2/2020, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban với UB MTTQ và các đoàn thể thành phố, để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Anh Xuân – tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Trịnh Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, hướng dẫn của cấp trên xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, quy chế phối hợp. UBND thành phố phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, thành phố của tổ chức hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của thành phố. Phối hợp giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân. Phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng tâm. Phối hợp thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp thực hiện về quản lý đô thị, vệ sinh môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Phối hợp thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Phối hợp trong giám sát phản biện xã hội, đối thoại tiếp nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở…MTTQ và các đoàn thể thành phố tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM. Thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến, làm rõ một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém như: Sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố với MTTQ và các đoàn thể thành phố có lúc, có việc chưa chặt chẽ, thiếu cụ thể. Việc nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân có lúc chưa kịp thời. chất lượng các cuộc vận động các phong trào thi đua chưa đồng đều, còn một số hạn chế về nội dung…Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến về việc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ và các đoàn thể thành phố đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị: MTTQ, Ban Dân vận và các đoàn thể thành phố bàn kỹ chương trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội và HĐND thành phố lần thứ 21. Phối hợp vận động cán bộ đảng viên trong việc tổ chức lấy ý kiến thành lập 10 phường trên địa bàn thành phố. Phối hợp trong việc xây dựng đề án vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện. Vận động nhân dân các phường Ba Đình, Lam Sơn, Đông Vệ lắp đặt camera công cộng để kết nối với trung tâm điều hành của thành phố. Vận động đoàn viên, hội viên tham gia vào các báo cáo chính trị nhất là tham gia các hoạt động phản biện xã hội. HLHPN phối hợp với Phòng tài nguyên môi trường trong công tác VSMT và xây dựng các tuyến đường sạch đẹp. Hội nông dân phối hợp Phòng kinh tế xây dựng chuỗi cửa hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng phường đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thu Hà