UBND thành phố làm việc với phường Quảng Hưng

  19:46 !! 11/11/2018

Sáng ngày 11/11/2018, UBND thành phố đã có buổi làm việc với Đảng uỷ, UBND phường Quảng Hưng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 10 tháng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018 và năm 2019. Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Lê Doãn Thành – Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; các đồng chí Trưởng các phòng, ban ngành thành phố. 

10 tháng năm 2018, doanh thu từ các ngành dịch vụ thương mại của phường Quảng Hưng ước đạt trên 167 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt trên 156 tỷ đồng. Phường đã thành lập 32 doanh nghiệp mới, đạt 97% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt trên 13 tỷ đồng, chi ngân sách ước đạt 9,5 tỷ đồng. Phường đã triển khai thực hiện một số dự án như: Trường Mầm non, đường giao thông số 7, cải tạo nâng cấp Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ; hoàn chỉnh thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng cho 45 trường hợp, kiểm tra 52 lượt, lập biên bản vi phạm 9 trường hợp. Tổng giá trị đầu tư xây dựng ước đạt 45,5 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch. Công tác quản ký đô thị cũng được triển khai chặt chẽ. Trong 10 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng phường đã kiểm tra 142 trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, xử lý 46 trường hợp, xử phạt gần 9 triệu đồng. Công tác thu gom rác thải được duy trì, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn đảm bảo, 150 hộ được ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra 73 trường hợp, xử phạt 1 trường hợp. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được duy trì, hoạt động văn hoá thông tin tiếp tục được cũng cố. Cũng trong 10 tháng, phường đã tổ chức chi trả chế độ chính sách cho 215 đối tượng người có công, 365 đối tượng bảo trợ xã hội, tặng quà tết cho 635 lượt đối tượng với tổng số tiền trên 317 triệu đồng. Phối hợp với BHXH thành phố cấp phát thẻ bảo hiểm xã hội cho trên 1 nghìn đối tượng; vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho 4 hộ dân với số tiền 199 triệu đồng; tạo việc làm cho 460 lao động, 12 lao động xuất khẩu, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%.  Đến nay, phường còn 115 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm hơn 3%.  Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội xảy ra 17 vụ phạm pháp hình sự, kiểm tra, phát hiện 35 trường hợp vi phạm về cư trú, 1 trường hợp vi phạm kinh doanh, 20 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, 142 trường hợp vi phạm trật tự công cộng với tổng số tiền trên 25 triệu đồng. Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận 45 đơn thư, đã giải quyết 38 đơn thư theo đúng quy định.

2 tháng cuối năm 2018 và năm 2019, Đảng uỷ, UBND phường Quảng Hưng bám sát nhiệm vụ thành phố giao, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 20%, tăng tỷ lệ thu ngân sách đạt 16%, phát triển 800 hộ kinh doanh cá thể, thành lập mới 30 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 50 tỷ đồng, giảm hộ nghèo 15 hộ, 89% đạt chuẩn gia đình văn hoá, 22% gia đình kiểu mẫu, 22.5% công dân kiểu mẫu, xây dựng trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, phường đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, 98% tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, huấn luyện quân sự quốc phòng.

Đồng chí Lê Anh Xuân – Chủ tịch UBND thành phố kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đảng uỷ, UBND phường Quảng Hưng lưu ý đến các ý kiến của Đoàn công tác để thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, quan tấm đến các vấn đề như: mối quan hệ phối hợp với các phòng, ban thành phố trong công tác tổ chức hành chính; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, UBND phường rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đạt và không đạt để có biện pháp thực hiện; chú trọng đến thu ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo, giao cho Chi cục thống kê và phòng tài chính kế hoạch giúp đỡ phường trước ngày 15/11/2018; tăng cường công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, đề ra mục tiêu phấn đấu phường đạt tiêu chí xanh sạch đẹp; rà soát, đánh giá 8 nhóm tiêu chí phường chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, chủ động hướng dẫn các cơ sở kinh doanh sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đề nghị Đảng uỷ phường tập trung chỉ đạo MTTQ phường và các đoàn thể vào cuộc thực hiện các tiêu chí vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; chủ động làm việc với các doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn phường, đề nghị các doanh nghiệp phối hợp thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội, hỗ trợ và giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo; khi xảy ra đình công, phường phải phối hợp với công an phường, doanh nghiệp xử lý ngay từ ban đầu; phối hợp với phòng tài chính kế hoạch, quản lý đô thị, Ban giải phóng mặt bằng rà soát và đánh giá các dự án đang thực hiện trên địa bàn; đề xuất rõ cách thức giải quyết từng dự án, đến cuối năm 2018 phải giải quyết xong thủ tục thực hiện các dự án, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 25/11/2018; phối hợp với phòng giáo dục củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, không để xảy ra lạm thu; xây dựng kế hoạch triển khai tuyến phố xanh sạch gắn với đô thị văn minh- công dân thân thiện; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, vấn đề bức xúc trên địa bàn theo nguyên tắc: thuộc thẩm quyền của phường, phường giải quyết, vượt quá thẩm quyền của phường thì báo cáo UBND thành phố, tránh để xảy ra tình trạng khiếu kiện, các tụ điểm phức tạp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; Đảng uỷ tập trung chỉ đạo UBND phường hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2018, xây dựng kế hoạch mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019, trong đó xác định rõ các mục tiêu hoàn thành trong năm 2019-2020 đó là cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, hoàn thành hệ thống các công trình dân sinh, hạng mục hạ tầng và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Kim Dung