Từ ngày 11/5/2020, học sinh thành phố Thanh Hóa trở lại học bình thường 2 buổi/ngày

  21:21 !! 09/05/2020

Thực hiện công văn số 1254 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa ngày 08/5/2020 về việc thực hiện nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa đã kịp thời có văn bản số 211 hướng dẫn thực hiện một số nội dung.

Theo đó, bắt đầu từ thứ 2, ngày 11/5/2020, trong quá trình tổ chức dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thanh Hóa không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường và về nhà, trước và sau khi ra khỏi lớp; không phải áp dụng giãn cách trong lớp học; tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng chống theo quy định.

Học sinh trường Tiểu học tại thành phố Thanh Hóa

Đối với bậc mm non cho trẻ 3 tuổi đi học trở lại. Những nơi đủ điều kiện về phòng, chống dịch và đảm bảo vệ sinh thực phẩm thì tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ bình thường.

Đối với cấp Tiểu học tổ chức các hoạt động giáo dục trở lại bình thường, dạy 2 buổi/ngày và tổ chức cho học sinh ăn bán trú trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng dịch. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa và các ngành có liên quan./.

                                                                    Phạm Xuân