Truyền thanh TP Thanh Hoá ngày 25.01.2020 (mùng Một Canh Tý 2020)

  06:51 !! 25/01/2020