Truyền thanh thành phố Thanh Hóa ngày 16.05.2020

  16:00 !! 16/05/2020