TP. Thanh Hoá bàn giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý

  08:29 !! 09/10/2019

Thực hiện quyết định số 2829 ngày 16/7/2019 của UBND Tỉnh về việc thành lập văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Sáng ngày 8/10/2019, tại UBND thành phố Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức làm việc với UBND thành phố về việc bàn giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, UBND thành phố đã báo cáo thực trạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố có tổng số là 55 người, trong đó số viên chức là 5 người, lao động hợp đồng không xác định thời hạn là 27 người và số lao động hợp đồng có thời hạn dưới 1 năm là 23 người. Khó khăn hiện tại là 1 số hợp đồng đo vẽ các dự án tại các ban, các đơn vị phường xã phí tại trung tâm 1 cửa chưa được thanh toán ảnh hưởng đến số liệu bàn giao. Các tài sản, trang thiết bị hết khấu hao đa phần được trang bị từ khi thành lập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tình trạng kém nên đề nghị không bàn giao cho sở Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ lưu trữ trước đây không đồng bộ nên gặp khó khăn cho việc thống kê bàn giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến với lãnh đạo thành phố dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các Sở Nội vụ, Tài chính, xây dựng. Theo đó, nội dung bàn giao gồm: Tổ chức bộ máy và biên chế, số người làm việc, kinh phí hoạt động, trang thiết bị làm việc, hồ sơ tài liệu có liên quan đến tổ chức, hoạt  động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố. Những vấn đề phát sinh liên quan đến viên chức, hợp đồng lao động sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất, đảm bảo Văn phòng đăng ký đất đai thành phố trực thuộc Sở Taì nguyên và Môi trường chính thức đi vào hoạt động ổn đinh từ ngày 1/11/2019./.

Trần Ngọc