Tổng kết công tác tiếp dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

  16:27 !! 11/10/2019

Sáng ngày 11/10/2019, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tiếp dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo cùng với sự quan tâm, trực tiếp tham gia giám sát công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, qua đó, đã kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân ân, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. Năm 2018 và 6 tháng năm 2019, UBND thành phố, UBND các phường, xã đã tiếp nhận hơn 2200 đơn thư, trong đó có 690 vụ việc giải quyết theo thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thành phố đã công nhận  hơn 2 nghìn m2 đất ở, 264m2 đất vườn cho công dân, đôn đốc trả lại gần 157 triệu đồng tiền thu trái tuyến cho phụ huynh, dừng thu và trả lại tiền vệ sinh 55 nghìn đồng/học sinh/năm cho phụ huynh học sinh… kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 7 tập thể và 22 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 8 cá nhân; 3 cá nhân bị cảnh sát điều tra – công an tỉnh khởi tố vì tội là giả hồ sơ để trục lợi, chiếm đoạt tiền chăm sóc, bảo vệ rừng từ ngân sách.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã, Trưởng các phòng ban liên quan xác định công tác tiếp dân, khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, giải quyết theo đúng thẩm quyền, trong quá trình thực hiện không được đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Các phường, xã, phòng, ban tập trung rà soát, đánh giá công tác khiếu nại tố cáo và có biện pháp giải quyết kịp thời, tập trung giải quyết các đơn thư Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ. Thanh tra thành phố phối hợp với phòng Tư pháp tham mưu tổ chức tốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là Luật tố cáo khiếu nại, Luật đất đai… Về phòng chống tham nhũng, tổ chức triển khai quán triệt quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, trước mắt giao cho phòng Tài chính – Kế hoạch, các phòng liên quan  và UBND các phường, xã rà soát trình tự thủ tục đầu tư giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án. Bí thư, chủ tịch các phường, xã thực hiện chỉ thị về công tác quản lý đô thị và xây dựng cơ bản của Chủ tịch UBND thành phố,  rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn, tuân thủ hướng dẫn 01 của Sở Tài nguyên môi trường, tăng cường công tác quản lý ngân sách, thực hiện thu chi ngân sách. MTTQ thành phố thông qua công tác giám sát, ý kiến cử tri phản ánh kịp thời phát sinh vấn đề ở cơ sở, hạn chế khiếu nại tố cáo vượt cấp.

Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 10 tập thể trong công tác phối hợp tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Kim Dung