int(23)

Thực hiện cưỡng chế thu hối đất nông nghiệp tại phường Đông Hải

  17:12 !! 15/08/2019

Sáng ngày 15/8/ 2019, tại phường Đông Hải, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tổ chức ra quân thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ đất nông nghiệp tại phố Sơn Vạn, gồm: Hộ gia đình bà Lê Thị Vạn, bà Trần Thị Minh Trang và gia đình ông Lê Văn Hỷ do không chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật đ thực hiện Dự án Khu đô thị Đông Hải.

Toàn cảnh triển khai các QĐ cưỡng chế và phát lệnh ra quân thực hiện cưỡng chế

Sau khi ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND phường Đông Hải – Phó Trưởng ban thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất phát lệnh và công bố các Quyết định của UBND thành phố về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ đất nông nghiệp tại phố Sơn Vạn, các lực lượng chức năng vào vị trí, thực hiện Quyết định. Đối với 3 hộ bà Lê Thị Vạn; bà Trần Thị Minh Trang và ông Lê Văn Hỷ ở phố Sơn Vạn cơ bản chấp hành các quy định của Nhà nước về đề bù, giải phóng mặt bằng thu hồi đất theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cưỡng chế các hộ gia đình có ý kiến đề nghị các cơ quan liên quan xem xét ngoài tiền đền bù của Nhà nước đã được phê duyệt, muốn xin hỗ trợ thêm một phần kinh phí.

Qua xem xét các ý kiến, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố giải thích các điều, khoản, các hộ được nhận theo Luật và quy định của Nhà nước hiện hành. Đồng thời, yêu cầu các hộ chấp hành các nội dung cưỡng chế thu hồi đất của Nhà nước. Trước đó, thành phố có thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Đông Hải, phường Đông Hải đối với 3 hộ nói trên./

Lê Thảo