Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Thành ủy TPTH năm 2019

  17:03 !! 31/05/2019

Thực hiện quy định số 11, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị, khóa XII quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, văn phòng Thành ủy thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Thành ủy TPTH năm 2019 cụ thể như sau:

Thứ 2 (Ngày 10/6/2019)

Thứ 4 (Ngày 10/7/2019)

Thứ 2(Ngày 12/8/2019)

Thứ 3 (Ngày 10/9/2019)

Thứ 5 (Ngày 10/10/2019)

Thứ 2(Ngày 11/11/2019)

Thứ 3(Ngày 10/12/2019)

Trường hợp vì lý do khách quan không thể thực hiện được lịch tiếp công dân, đối thoại với dân như đã thông báo thì có thể thay đổi lịch sang thời gian khác.

Địa điểm : Phòng tiếp dân, trụ sở cơ quan thành ủy TPTH. Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TPTH

Thời gian:

Buổi sáng: Mùa đông bắt đầu từ 7h30 và kết thúc vào lúc 11h30

                   Mùa hè bắt đầu từ 7h và kết thúc vào lúc 11h

Buổi chiều: Mùa đông bắt đầu từ 13h và kết thúc vào lúc 16h30

                    Mùa hè bắt đầu từ 13h30 và kết thúc vào lúc 17h

Thu Phương