Thành phố tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới

  16:48 !! 13/08/2019

Sáng 13/8/2019, UBND thành phố tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiên Phong – Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Nguyễn Tư Khánh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ – Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí thành viên BCĐ XDNTM thành phố; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch 17 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM . Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh lễ tổng kết

Xác định Chương trình MTQG xây dựng NTM là Chương trình trọng tâm của thành phố, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể thành phố và sự hưởng ứng, đóng góp tích cực của nhân dân. Đặc biệt có sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và sự phối hợp của các Sở ngành, nên việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả.

Đến nay, sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại thành phố, cùng với chính sách của Nhà nước từ Trung ương đến Tỉnh, Thành phố, sự chủ động của người dân vùng nông thôn, đời sống nhân dân được thay đổi đáng kể, các thiết chế về hạ tầng được thay đổi rõ nhất so với giai đoạn trước đây, tạo tiền đề cho khu vực nông nghiệp nông thôn ở thành phố Thanh Hóa phát triển về mọi mặt, rút gắn khoảng cách giữa đô thị với nông thôn, thành phố đã có 17/17 xã đạt chuẩn NTM và thành phố hoàn thành nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn thành phố có nhiều đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây dựng mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Phong  trào xây dựng NTM tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của thành phố. Thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào năm 2019, sớm trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Lễ tổng kết.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, đồng chí Lê Anh Xuân – Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Trong  thời gian tới, thành phố phấn đấu có 13/17 xã lên phường, có 01 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đó là xã Hoằng Đại). Xây dựng NTM  nâng cao với từng bước đô thị hóa các xã ngoại thành, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án cho xây dựng nông thôn mới nâng cao với xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đủ tiêu chí lên phường, tránh lãng phí trong đầu tư; Phát huy tiềm năng lợi thế, phát triển năng động, duy trì tốc độ phát triển nhanh; Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường, giàu bản sắc văn hóa, phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử và điều kiện tự nhiên, cảnh quan sinh thái; Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 18,5% trở lên, trong đó: Dịch vụ tăng 18,9%, công nghiệp – xây dựng tăng 19,1%, nông, lâm, thủy sản tăng 4,9%; Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng. Ngành dịch vụ 32,3%, công nghiệp – xây dựng 64,8%…Từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt trên 115 triệu đồng/người/năm và không còn hộ nghèo.

 

Các tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của UBND thành phố vì có thành tích  xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Nhân dịp này, có 25 tập thể và 5 cá nhận được UBND thành phố tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Thu Hiền