Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm 2019

  08:57 !! 11/07/2019

Công tác thi đua, phong trào thi đua phải được thực hiện thực chất, lan tỏa trong mọi hoạt đông, phong trào ở mỗi địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Xuân tại Hội nghị triển khai Quyết định số 09 của UBND tỉnh và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2019 được UBND thành phố tổ chức vào sáng ngày 11/07/2019.

Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Thành phố đang giao phòng Nội vụ rà soát, đánh giá lại các đơn vị kiểu mẫu theo 7 nội dung thi đua, yêu cầu các địa phương, đơn vị, các ngành thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị 12 phường trung tâm và xã Hoằng Đại nghiên cứu Quyết định 09 của UBND tỉnh, các tiêu chí xây dựng phường, xã kiểu mẫu sát thực tế và phù hợp với từng địa phương, đơn vị.  Đồng thời, thành phố mở đợt cao điểm thi đua hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện thành phố đang xây dựng phường Điện Biên thành phường kiểu mẫu và hoàn thành chậm nhất trong quý I/2020, tiến tới xây dựng 4 phường, xã kiểu mẫu và xây dựng phường, xã đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Trưởng phòng, ban, đơn vị trên cơ sở tiếp thu các Quyết đinh, Luật thi đua khen thưởng, hướng dẫn… xây dựng kế hoạch, đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua, đồng hành cùng thành phố thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua báo công dâng Bác, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã nghe bà Nguyễn Thị Hằng và bà Trịnh Thị Thu Hương – Ban Thi đua khen thưởng tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của Luật thi đua khen thưởng, Nghị định số 91 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật TĐKT, Thông tư số 08 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 91, Quyết định số 33 của UBND tỉnh về công tác TĐKT, Quyết định số 09 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tiêu chí trình tự, thủ tục xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu và Hướng dẫn làm hỗ sơ đề nghị khen thưởng.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi và nghe giải đáp về những vướng mắc trong triển khai các văn bản, quy định của Trung ương, tỉnh, thành phố. Qua đó, các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nắm chắc nghiệp vụ, triển khai tốt tại đơn vị trong thời gian tới.

                                                                                             Lê Thảo