Thành phố thực hiện phương án bố trí tạm thời các dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh tại khu vực Quảng trường Lam Sơn

  16:48 !! 19/09/2019

Thời gian qua việc bày bán hàng giải khát và các dịch vụ vui chơi giải trí tự phát tại Khu vực Quảng trường Lam Sơn đã tồn tại rất nhiều năm gây mất an ninh trật tự, mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trước thực trạng trên, UBND thành phố triển khai thực hiện phương án bố trí tạm thời các dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh tại khu vực này.

Quảng trường Lam Sơn được xây dựng từ năm 2005, với tổng diện tích là 31.000m2 nằm trên địa bàn phường Điện Biên và phường Đông Thọ, là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, thể dục, thể thao của thành phố và của tỉnh. Quảng trường Lam Sơn còn là địa điểm vui chơi giải trí ngoài trời và cũng là nơi tập trung rất đông các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân. Thời gian vừa qua, đặc biệt là từ năm 2014 đến nay, thành phố đã quan tâm chỉnh trang, đầu tư để phục vụ các sự kiện, lễ kỷ niệm lớn của tỉnh và thành phố, được dư luận và nhân dân đánh giá cao.

                    Toàn cảnh Quảng trường Lam Sơn

Tuy nhiên, do nhu cầu cuộc sống một nhiều hộ dân thuộc địa bàn phường Điện Biên, Đông Thọ và một số phường, xã lân cận do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, vì sinh kế đã tập trung đến Quảng Trường và bày bán hàng trên vỉa hè và khu vực cộng cộng  vào buổi tối. Chủ yếu các mặt hàng kinh doanh như: Tô tượng, dịch vụ vui chơi trẻ em và hàng nước giải khát. Do tự phát, các hộ bày bàn ghế dải đều trên khắp mặt bằng Quảng trường, cả trên khu vực thảm cỏ, khách đến đậu, đỗ xe máy, xe ô tô, xe đạp tự do gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, chức năng và mục tiêu đầu tư của Quảng trường Lam Sơn.

         Kinh doanh tự phát tại khu vực Quảng trường Lam Sơn

Để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị; đảm bảo an toàn cho nhân dân đến vui chơi và tham gia các hoạt động văn hóa – chính trị, bảo đảm mỹ quan đô thị, không làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật, chức năng và mục tiêu đầu tư của Quảng trường Lam Sơn. Trên cơ sở Phương án đề xuất của UBND phường Điện Biên, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị trong việc bố trí sắp xếp tạm thời các dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh tại khu vực Quảng trường Lam Sơn. UBND thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh thống nhất giao UBND thành phố Thanh Hóa chủ động xây dựng phương án quản lý. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đã phê duyệt phương án số: 4708/PA ề bố trí sắp xếp tạm thời các dịch vụ vui chơi giải trí, kinh doanh tại khu vực Quảng trường Lam Sơn trên tinh thần sắp xếp bố trí các vị trí cụ thể các khu vực kinh doanh và đậu đỗ xe, đảm bảo trật tự đô thị và mỹ quan đô thị. Trong đó, UBND thành phố đã giao cho UBND phường Điện Biên chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị tổ chức họp dân, thông báo đến các hộ đang kinh doanh tại Quảng trường Lam Sơn được biết và đăng ký. Việc bố trí sắp xếp các hộ kinh doanh theo các vị trí đã được phê duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết và bốc thăm các vị trí trên tổng sơ đồ mặt bằng đã được xây dựng và phê duyệt tại phương án (mỗi ô từ 45m2-54m2).  Không tổ chức thu phí bán hàng, vệ sinh môi trường trên khu vực Quảng trường Lam Sơn.

 Đến thời điểm này, UBND phường Điện Biên đã thực hiện bố trí sắp xếp các hộ kinh doanh vào vị trí theo Phương án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, các hộ sau khi đã bốc thăm vị trí không vào kinh doanh đúng vị trí theo sơ đồ mặt bằng và một số hộ dân không tham gia bốc thăm vị trí, muốn được ngồi kinh doanh vào vị trí trước đây tự ý chiếm giữ, không theo diện tích được quy định tại sơ đồ mặt bằng của Phương án. Để lập lại trật tự đô thị tại khu vực Quảng trường Lam Sơn, từ nay đến hết ngày 23/9/2019, sau khi các đơn vị có liên quan là UBND phường Điện Biện, Công an thành phố, phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Điện Biên tiếp tục tuyên truyền để các hộ dân hiểu và chấp hành thực hiện theo phương án. Nếu quá thời gian nêu trên nếu các hộ không có nhu cầu kinh doanh theo đúng phương án đã được phê duyệt, UBND thành phố sẽ chấm dứt việc thực hiện phương án (do không có nhu cầu về kinh doanh trong khu vực Quảng trường Lam Sơn khi thành phố xây dựng Phương án) và thực hiện tổ chức quản lý Quảng trường Lam Sơn theo đúng mục đích, ý nghĩa, chức năng đã được xác định.

                                                                                                Thu Hiền