Thành phố Thanh Hóa triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  16:03 !! 09/07/2019

Thực hiện Kế hoạch số 150 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó góp phần khắc sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

Bác Hồ về thăm HTX Yên Trường – Thanh Hóa năm 1961

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân thành phố Thanh Hóa với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, tỉnh thành phố, góp phần tạo không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn từ thành phố đến cơ sở.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thành phố. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động và nhân dân học tập Di chúc của người gắn với sinh hoạt chính trị tư tưởng, với chủ đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – thành tựu và bài học kinh nghiệm; trùng tu, tôn tạo khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, Hưởng ứng cuộc thi cấp tỉnh về học tập Di chúc của Chủ tịch. Tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề thông qua trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy; tổ chức trưng bày giới thiệu những hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng về Bác Hồ kính yêu; những kết quả thành tựu, kết quả của thành phố sau 50 năm thực hiện Di chúc và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị tại Khu văn hóa tưởng niệm bác Hồ. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống ở các nhà trường, các hoạt động về nguồn, tham quan Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ./

                                                                        Lê Thảo