Thành phố phấn đấu hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính trước ngày 30/4

  21:22 !! 09/04/2019

Chiều 9/4/2019, đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn đã chủ trì hội nghị giao ban BCĐ sắp xếp đơn vị hành chính.

Toàn cảnh hội nghị giao ban BCĐ sắp xếp đơn vị hành chính thành phố

Đến thời điểm này, công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố được các cấp, các ngành và các đoàn thể chính trị – xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, nhận được sự đồng thuận, thống nhất của xã hội, của các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố. Các bước của việc sắp xếp đơn vị hành chính cơ bản đã đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ, thời gian theo kế hoạch. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng. Theo đó sẽ nhập nguyên trạng xã Đông Hưng vào phường An Hoạch dự kiến đổi tên thành phường An Hưng, nhập nguyên trạng xã Hoằng Lý vào phường Tào Xuyên, nhập nguyên trạng xã Hoằng Anh vào xã Hoằng Long dự kiến đổi tên thành xã Long Anh. Sau khi nhập, thành lập đơn vị hành chính, TP Thanh Hóa còn 34 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 14 xã và 20 phường, giảm 3 đơn vị. Các đơn vị hành chính cấp xã mới được dự kiến sắp xếp đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích, dân số đối với đơn vị phường là Tào Xuyên và An Hưng, riêng xã Long Anh đảm bảo tiêu chí về dân số, chưa đảm bảo tiêu chí về diện tích đối với đơn vị xã.

Tuy nhiên, hiện nay trong quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chủ yếu là: mẫu đề án chi tiết trung ương chưa ban hành nên việc xây dựng đề án còn gặp nhiều lúng túng. Sau khi sắp xếp gặp khó khăn trong bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người không hoạt động chuyên trách, các phường, xã thuộc diện phải sáp nhập mặc dù đã thực hiện các bước theo tiến độ song sự chủ động chưa cao.

 Lãnh đạo xã Hoằng Lý, một trong 6 đơn vị trong diện sáp nhập phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên trong BCĐ và các phường xã trong diện sáp nhập cơ bản thống nhất phương án tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn. Tuy nhiên các phường, xã còn nhiều băn khoăn trong việc bố trí sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là khối các đoàn thể; vấn đề đặt trụ sở khi sáp nhập 2 đơn vị; vấn đề đặt tên phố thôn tại các đơn vị thuộc diện sáp nhập…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của thành viên BCĐ và đại diện các phường, xã thuộc diện sáp nhập trong việc triển khai thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên hiện nay, ngoài sự quyết tâm thì các phường xã vẫn còn lo lắng đến công tác sắp xếp cán bộ, trong tổ chức thực hiện lãnh đạo một số đơn vị còn e dè, chưa chủ động trong thực hiện phương án sắp xếp.

Trước thực trạng trên, đồng chí yêu cầu, các phường, xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua công tác sinh hoạt chi bộ, các hội nghị triển khai các công việc khác tại các phường, xã. Tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh về Nghị quyết 37 của Bộ chính trị. Xác định tư tưởng rất lớn của Bộ chính trị, nhằm mục đích tinh giảm bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy sau khi sắp xếp. Các đơn vị được giao xây dựng đề án cần chủ động xây dựng phương án theo mẫu hiện có trên cơ sở bàn bạc thống nhất giữa 2 địa phương, tránh tình trạng nể nang, né tránh. Xin ý kiến trong cán bộ chủ chốt và bí thư, trưởng phố, cử tri về đặt vị trí công sở; giải thích rõ để người dân hiểu về quản lý công trình phục vụ dân sinh theo quy định; lập danh sách cử tri, đặc biệt là số người làm ăn xa khi thực hiện lấy ý kiến về việc sáp nhập đơn vị hành chính. Thành phố phấn đấu sau khi sáp nhập không nợ chi thường xuyên. Sau khi sáp nhập, công dân được tạo điều kiện tốt nhất trong giao dịch hành chính. Các tổ chức đoàn thể cần đề xuất tổng thể nguồn nhân sự cho cả nhiệm kỳ; Tổ công tác của thành phố căn cứ vào các quy định của tỉnh, thành phố kịp thời tham mưu giải quyết những vướng mắc của cơ sở trong việc thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt quá trình thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phải xây dựng đề án trước ngày 30/4/2019, nếu đơn vị nào không chấp hành phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố. Nghiên cứu xây dựng tuyến đường để tạo điều kiện thuận lợi cho 2 đơn vị là Hoằng Anh và Hoằng Long trong giao dịch hành chính sau khi sáp nhập.

Thu Hiền