Thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao

  16:16 !! 10/09/2019

Sáng 10/9/2019, UBND thành phố làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố và các đơn vị có liên quan về tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố. Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của cơ quan BHXH thành phố cho biết: Qua số liệu diện bao phủ BHYT của các phường, xã cho thấy một bộ phận người chuyển khẩu về nơi sinh sống tai các khu dân cư mới tại các phường, xã khác nhưng không báo thay đổi thông tin nơi ở trong dữ liệu hộ gia đình để cấp thẻ BHYT. Một số phường, xã có người đi làm ăn xa lâu ngày đã báo giảm nhưng dữ liệu khai BHYT vẫn khai cư trú tại phường, xã nên dữ liệu tham gia BHYT ở một số phường, xã đạt hơn 100% không đúng với thực tế.

 Đại diện cơ quan BHXH thành phố báo cáo về diện bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố.

Xác định năm 2019 tỷ lệ BHYT phấn đấu đạt 90%, tuy nhiên hiện nay theo báo cáo của BHXH thành phố còn 18 xã, phường tỷ lệ tham gia BHYT đạt dưới 85%, thấp hơn so với yêu cầu đặt ra. Một số địa phương giảm tỷ lệ tham gia BHYT cao như: Quảng Thắng, Thiệu Khánh, An Hoạch, Đông Tân, Phú Sơn, Đông Hương…

Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, đối với các xã hiện có tỷ lệ tham gia BHYT thấp cần thực hiện các biện pháp là: Cơ quan BHXH phối hợp với Chi cục thống kê và UBND các xã cần rà soát lại số liệu người mua BH tỏng đó trọng tâm là số hộ tham gia BH, hộ cận nghèo, HSSV, lực lượng vĩ trang. Trước ngày 20/10, Chi cục thông kê và Chi cục Dân số, BHXH thành phố báo cáo chính thức về dân số cố định để xác định khung tỷ lệ người tham gia BH chính xác. Phòng y tế cần theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện mua BHYT. Chủ tịch UBND các xã phân cong rõ trách nhiệm của từng thành viên, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các thôn trong việc tham gia BH một cách thường xuyên liên tục. MTTQ và các tổ chức đoàn thể làm việc với các đại lý để tạo điều kiện tốt nhất cho người mua bảo hiểm. Từ nay đến hết năm 2019 nhiệm vụ mua BH sẽ giao cho Hội phụ nữ và các tổ chức đoàn thể để bao phủ diện BHYT trên địa bàn thành phố.

Thu Hiền