Thành phố khẩn trương hoàn thiện các điều kiện trình Trung ương thẩm định nông thôn mới

  16:23 !! 10/09/2019

Sáng 10/9/2019, UBND thành phố Thanh Hóa làm việc với các xã về công tác thẩm định hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Đến thời điểm này, 17/17 xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM, đã được đoàn thẩm định NTM tỉnh kiểm tra thẩm định. Ban chỉ đạo xây dựng NTM thành phố đã và đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình Trung ương thẩm định trong thời gian sớm nhất.

 Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

 Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Các phòng, ban của thành phố thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, rà soát các số liệu để đối chiếu với báo cáo xây dựng NTM của thành phố làm cơ sở để báo cáo với các Sở, Ngành và Ban điều phối xây dựng NTM tỉnh, nghiêm túc hoàn thành các nhiệm vụ còn lại từ nay đến ngày Trung ương về thẩm định. 17 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM cần tiếp tục chỉnh trang đường làng ngõ xóm, đường hoa, cờ… Đồng chí lưu ý, bắt đầu từ ngày 12/9, các xã sẽ thực hiện công tác dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm. Các xã họp phân công, phân việc cho từng thành viên BCĐ của xã để hoàn tất các bước chuẩn bị cho đoàn thẩm định NTM Trung ương về thẩm định.

Dự kiến đoàn thẩm định NTM mới của Trung ương sẽ về thẩm định thành phố Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào ngày 21/9/2019.

Thu Hiền