Thành phố giao ban công tác thu ngân sách quý I năm 2019

  10:07 !! 11/04/2019

Sáng ngày 10/4/2019, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban công tác thu ngân sách quý I và giải pháp thực hiện thu ngân sách quý II/2019. Dự hội nghị có đại diện các phòng, ban ngành thành phố, lãnh đạo, cán bộ Chi cục thuế thành phố, Chủ tịch UBND các phường xã. Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh Uỷ viên, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo đánh giá kết quả thu ngân sách quý I/2019, nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước quý II/2019. Báo cáo Doanh nghiệp mới thành lập 2018 trên địa bàn thành phố và thành lập mới doanh nghiệp đến ngày 31/3/2019. Tổng hợp tình hình thu thuế xây dựng tư nhân năm 2018. Công tác thu ngân sách thành phố quý I/2019 nhìn chung được thực hiện tốt đạt chỉ tiêu. Kết quả thực hiện thu ngân sách quý I là trên 433 tỷ đồng, đạt 19,2% dự toán tỉnh giao, đạt 16,8% dự toán thành phố giao, trong  đó thu thường xuyên trên 210 tỷ đồng. Tại hôi nghị các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý  kiến chỉ ra những khó khăn hạn chế còn tồn tại và kiến nghị giải pháp tháo gỡ để triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách quý II và cả năm 2019.

Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố đã nhấn mạnh CT UBND các phường, xã phải chịu trách nhiệm chính công tác thuế, cùng với lãnh đạo, cán bộ chi cục thuế  tiếp tục rà soát, đánh giá công tác thu trên địa bàn. Các phường xã có số thu dưới 20% trong quý I phải làm rõ trách nhiệm của cán bộ và người đứng đầu, đồng thời phải xây dựng kế hoạch thu đảm bảo đến 30/6 phải đạt chỉ tiêu thành phố giao. Các đơn vị còn lại tiếp tục rà soát đánh giá và phải thu đúng, thu đủ các nguồn thu mà hiện nay dư nợ có khả năng tăng…

Tại hội nghị đã có 6 tập thể và 13 cá nhân được UBND thành phố tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác thuế năm 2018.

                                                                                                                                                                                                       Thu Hà