Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm

  09:26 !! 13/07/2019

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm nhìn chung vẫn còn đạt thấp so với kế hoạch được giao của năm 2019.

Điều này đòi hỏi các địa phương, đơn vị cần phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 thành phố đã xây dựng được 19 chuỗi an toàn thực phẩm tại các xã, phường, trong đó chuỗi cung ứng lúa, gạo an toàn là 02 chuỗi tại xã Đông Lĩnh, Hoằng Quang; 04 chuỗi cung ứng rau, củ, quả an toàn tại xã Quảng Tâm, Hoằng Đại, Thiệu Khánh, Hoằng Lý; 13 chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm an toàn tại xã Quảng Đông, phường Đông Cương, xã Quảng Cát, phường Quảng Thành, xã Hoằng Quang, xã Đông Tân, xã Hoằng Anh, xã Quảng Phú, xã Đông Vinh, xã Thiệu Khánh, phường Quảng Thành, xã Thiệu Vân, phường Quảng Hưng. Thành phố cũng đã triển khai thực hiện được 64 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong năm 2019 thành phố phải hoàn thành 25 chợ đảm bảo an toàn thực phẩm. Đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành 9 chợ là chợ Phú Thọ, chợ Lam Sơn, Chợ Tây Thành, Chợ Điện Biên, chợ Bến Ngự, chợ Nam Thành, chợ Đình, chợ Thiệu Vân, chợ Giàng. Các chợ còn lại đang triển khai và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2019.

Chợ Đình Hương được công nhận chợ đảm bảo an toàn thực phẩm

Trao đổi với chúng tôi về tiến độ thực hiện các tiêu chí an toàn thực phẩm Ông Hà Văn Giáp – Phó Chánh Văn phòng điều phối về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh cho biết: “Các chỉ tiêu kế hoạch là chưa đạt được theo mức trong 6 tháng, hầu như còn rất thấp. Vì thế để đạt được chỉ tiêu theo quyết định số 01 của UBND tỉnh đã giao thì các địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các huyện, xã, phường, thị trấn phải vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nếu không thì sẽ khó hoàn thành”.

Ghi nhận thực tế trong thời gian qua cho thấy, tại nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã thực sự quyết liệt trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu được giao về an toàn thực phẩm vẫn chưa được như mong đợi; hoạt động  thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm ở một số địa phương còn thụ động, chưa kiên quyết, chưa đảm bảo tính răn đe; hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng còn mang tính hình thức, khiến việc thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm chưa đạt được so với yêu cầu đề ra. Ông Hà Văn Giáp – Phó Chánh Văn phòng điều phối  về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh bày tỏ: “Trong thời gian tới Văn phòng điều phối sẽ phối hợp với các ngành và các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai các văn bản mới; đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm.”

Mục tiêu của thành phố đến hết năm 2019 có 37 phường, xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm. Đây là những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi Cấp ủy, chính quyền các phường, xã, các đơn vị phải có giải pháp cụ thể để khắc phục các vướng mắc còn tồn tại, đồng thời, phải thực sự quyết liệt, tích cực trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra./.

Thu Hiền