Thành phố biểu dương các điển hình học tập của gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2015 – 2020

  17:38 !! 31/07/2020

Sáng ngày 31/7/2020, UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các điển hình học tập của gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khai mạc hội nghị

Qua 5 năm (2015 – 2020) thực hiện Quyết định 281/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình , dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” và Quyết định 448/QĐ- HKHVN của TW Hội khuyến học, phong trào học tập suốt đời đã được quan tâm từ thành phố đến cơ sở. Hội khuyến học và Ngành giáo dục đã làm tốt vai trò tham mưu, đẩy mạnh phong trào phát triển, nhiều nơi vượt mục tiêu đề ra. Đến năm 2020, thành phố có 83.884/101. 066 hộ đăng ký gia đình học tập, đạt 83%; 388 /820 dòng h đăng ký dòng họ học tập, đạt 47,3%; 311/311 phố, thôn đăng ký khu dân của học tập; 148/153 đơn vị đăng ký đơn vị học tập cấp xã. Kết quả xây dựng phong trào “Cộng đồng học tập cấp xã” theo Thông tư 44 của Bộ giáo dục và đào tạo, năm 2020 thành phố có 10 phường, xã đăng ký để được công nhận. Việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đã gắn liền với các phong trào thi đua cơ sở, tạo thêm nhiều nguồn lực góp phần tác động tích cực đến phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của thành phố. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, trong đó có 70 mô hình xuất sắc được các phường, xã bầu chọn dự hội nghị cấp thành phố, 14 mô hình xuất sắc được UBND thành phố biểu dương, khen thưởng.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã bầu 5 đại biểu đi dự Hội nghị tổng kết cấp tỉnh đại diện cho các mô hình: Trường THCS Hàm Rồng; Khu dân cư phố 7, phường Đông Sơn; Khu dân cư phố Nguyễn Sơn, phường Đông Vệ; dòng họ Nguyễn Hữu, phường Đông Thọ; Chị Đặng Thị Vinh, xã Đông Vinh.

Tại hội nghị, 12 tập thể và 2 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập giai đoạn 2015 – 2020.

Các tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố

                         ​​​​​​​​Kim Dung