Thành lập HTX Dịch vụ môi trường xã Quảng Đông

  10:16 !! 07/06/2019

Chiều ngày 6/6/2019, Hội LHPN thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã Dịch vụ môi trường xã Quảng Đông.

Toàn cảnh hội nghị

Hợp tác xã Dịch vụ môi trường xã Quảng Đông được thành lập với 7 thành viên, có nhiệm vụ thu gom rác thải trên địa bàn, có vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu đồng.

Tại hội nghị ra mắt HTX đã thông qua điều lệ hoạt động với 5 chương, 29 điều nêu rõ mục tiêu hoạt động, ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của các thành viên hợp tác xã, cơ cấu tổ chức quản lý, tài sản, tài chính và các điều khoản thi hành. Các thành viên HTX cam kết thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đồng thời là những tuyên truyền viên tích cực cho hội viên, phụ nữ và nhân dân nâng cao nhận thức, hành động bảo vệ môi trường tại khu dân cư, có ý thức phân loại rác tại nguồn, sử dụng các loại lá, túi giấy và các vật phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi ni-lon…

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng HTX Dịch vụ môi trường xã Quảng Đông 4 xe tay đẩy chuyên chở rác./.

Trần Ngọc