Thành lập chốt kiểm soát liên ngành tạm thời về động vật và sản phẩm động vật

  10:26 !! 17/05/2019

Trước thực trạng dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát trở lại, thành phố đã thành lập 01 chốt kiểm soát liên ngành tạm thời về động vật và sản phẩm động vật vào thành phố, phục vụ công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Chốt kiểm soát

Chốt kiểm soát liên ngành tạm thời về động vật và sản phẩm động vật vào thành phố được đặt trên trục đường tỉnh lộ 511 điểm tiếp giáp với xã Quảng Minh, thành phố Thanh Hóa. Chốt có nhiệm vụ thanh, kiểm tra các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào thành phố, thường trực 24/24h trong ngày, kiểm tra số lượng, chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch, mã số, dấu, tem vệ sinh thú y, dấu niêm phong, kẹp chì phương tiện vận chuyển, kiểm tra tình hình sức khỏe của động vật, thực trạng vệ sinh thú y của sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển, vệ sinh, tiêu độc khử trùng phương tiên vận chuyển. Xác nhận đã kiểm tra động vật, sản phẩm động vật nếu đạt yêu cầu, trường hợp không đạt yêu cầu thì tạm đình chỉ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và báo cáo ngay về UBND thành phố Thanh Hóa để chỉ đạo, xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian hoạt động từ ngày 14/5 đến khi thông báo hết dịch.

     Thanh Xuân