Tết Trung Thu – ngày Tết dành riêng cho trẻ em

  14:25 !! 12/09/2019

Trẻ em rất mong đợi được đón Tết Trung Thu, còn gọi là Tết trông Trăng, và đây cũng là dịp người lớn thể hiện tình yêu thương đối với con trẻ.
Nguồn: TTXVN/Vietnam+