Tập huấn triển khai phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

  16:07 !! 13/08/2019

Mới đây, tại Hội trường Viễn thông Thanh Hóa, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn.

Tham gia tập huấn, có 113 học viên là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc. Tại lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã được lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố hướng dẫn, tập huấn các nội dung như: Thực hành khai thác, sử dụng phần mềm trên máy tính, giới thiệu hệ thống in thẻ đoàn viên công đoàn, hướng dẫn thao tác tạo một nhóm cấp công đoàn mới, hướng dẫn thao tác chuyển sinh hoạt đoàn viên, hướng dẫn thao tác tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên… Đây là phần mềm được tích hợp và hệ thống hóa tính năng, tác dụng quản lý thông tin của đoàn viên bằng mã số định danh và phần mềm Quản lý số liệu công đoàn trực tuyến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp. Việc tập huấn những nội dung trên nhằm giúp cán bộ công đoàn cơ sở  khắc phục những mặt hạn chế so với phương pháp quản lý trước đây.

Đại diện LĐLĐ thành phố hướng dẫn các nội dung sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Qua lớp tập huấn, Liên đoàn lao động thành phố Thanh Hoá đã giúp cán bộ công đoàn cơ sở nắm bắt tổng thể về phần mềm, được cấp tài khoản và hướng dẫn các thao tác sử dụng phần mềm thuộc chức năng, phạm vi của công đoàn cơ sở. Từ đó, góp phần đổi mới công tác quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình đoàn viên tại các công đoàn cơ sở trực thuộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

                                                Thu Hiền –  Anh Tuấn LĐLĐ Thành phố