Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo ANTT cơ sở 2019

  15:48 !! 24/07/2019

Sáng ngày 24/7/2019, tại hội trường UBND phường Đông Sơn, Ban Chỉ đạo ANTT phường Đông Sơn đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo ANTT cơ sở 2019.

Giảng viên truyền đạt nội dung tập huấn cho lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở của phường Đông Sơn

Trong thời gian tham gia tập huấn, lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở phường Đông Sơn được truyền đạt chuyên đề: “Thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh Thanh Hóa về củng cố tổ chức Ban Chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT” và chuyên đề về công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ.

   Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở của phường Đông Sơn nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của mình để thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn./.

                                                                                         Thu Phương