Tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

  21:12 !! 25/06/2019

Sáng ngày 25/6/2019, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn Luật quốc phòng năm 2018 cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự thành phố, lãnh đạo và đội trưởng các đội thuộc Công an thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã và đại diện các đơn vị tự vệ trên địa bàn thành phố. Dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhấn mạnh: Luật Quốc phòng năm 2018 là một trong những Bộ luật quan trọng có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội về chính trị , kinh tế, văn hóa- xã hội, Quốc phòng – An ninh và đối ngoại, đặc biệt có nhiều quy định mới về chính sách quốc phòng Việt Nam. Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều được Quốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 8/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Để các học viên của lớp học tiếp thu hiệu quả nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các học viên chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học; giảng viên truyền đạt nội dung Luật Quốc phòng năm 2018 phải đầy đủ, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, thông tin chính xác, liên hệ sát với thực tiễn; cán bộ Ban chỉ huy quân sự thành phố cần theo dõi, giám sát chặt chẽ lớp học.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được giảng viên là cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, trong đó tập trung vào 6 chuyên đề chính gồm: Nội dung cơ bản về Luật Quốc phòng; nội dung cơ bản của Nghị định về phòng thủ dân sự; nội dung cơ bản của Nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; kết hợp quốc phòng với kinh tế – xã hội và kinh tế – xã hội với quốc phòng; công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương và chuyên đề bổ trợ về tình hình thế giới, khu vực, trong nước thời gian gần đây tác động đến quốc phòng – an ninh.

  Toàn cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn lần này nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao cho cán bộ các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể, các xã, phường của thành phố về nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, qua đó có cơ sở chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp triển khai thực hiện Luật Quốc phòng đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

                                                                          Thu Phương