Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

  11:05 !! 10/05/2019

Hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2019, đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Mỵ Duy Xuân – Phó trưởng Công an thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra một số đơn vị, doanh nghiệp như:  Công ty TNHH Hòa Vũ, Công ty TNHH may Kim Anh, Công ty TNHH Công nghiệp Wooju Việt Nam, Công ty TNHH Nomura…

Tại các điểm kiểm tra, Đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)  như vấn đề xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, trang bị bảo hộ lao động, tổ chức tập huấn ATVSLĐ, Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, danh mục các loại máy móc, trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và đăng ký. Đoàn đã kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong đó tập trung chủ yếu là việc hấp hành của các đơn vị, doanh nghiệp về tập huấn, diễn tập, phương án, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Đoàn liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Công ty TNHH may Kinh Anh

Thông qua công tác kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã nhắc nhở những thiếu sót mà các đơn vị còn tồn tại và yêu cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đối với những đơn vị vi phạm một trong các vấn đề liên quan đến công tác ATVSLĐ đoàn liên ngành đã lập biên bản, tổng hợp báo cáo UBND thành phố xử lý theo đúng thẩm quyền quy định.

Thu Hiền