Tân Sơn thực hiện các tiêu chí phường đảm bảo an toàn thực phẩm

  15:13 !! 28/02/2019

Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về “sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” và Quyết định số 1628 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc “giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, thời gian qua, phường Tân Sơn đã triển khai kế hoạch, tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân xây dựng và thực hiện các tiêu chí phường đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo lộ trình kế hoạch thành phố giao, quý 1/2019, phường Tân Sơn phải hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường đảm bảo an toàn thực phẩm. Được sự chỉ đạo, lãnh đạo của thành phố, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và công tác triển khai xây dựng các tiêu chí phường an toàn thực phẩm trên địa bàn phường Tân Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu.

Nhóm tiêu chí thứ nhất về chỉ đạo điều hành: phường đã thành lập được BCĐ quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm vào ngày 4/1/2016 và kiện toàn lại BCĐ vào ngày 22/11/2018. Thành lập được 13 tổ giám sát cộng đồng và sau khi có chủ trương sáp nhập phố, thôn, phường đã kiện toàn lại còn 10 tổ giám sát, thực hiện có hiệu quả về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nhóm tiêu chí thứ hai về Thông tin, tuyên truyền, tập huấn: UBND phường giao cho hệ thống truyền thanh phát định kỳ 2 tuần/1 lần tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, năm 2018 đã có 12 tin bài với 96 lượt phát thanh. Các nội dung được thể hiện đầy đủ trong sổ theo dõi nhật ký phát thanh. Treo 5 băng – zôn tại các tuyến đường trọng điểm, 39 khẩu hiệu dọc các tuyến đường liên tổ, 10 khẩu hiệu treo tường, phát 150 tờ rơi đến tận tay người dân; tổ chức được 14 lớp tập huấn cho 126 đối tượng về công tác phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm; thành lập được 1 mô hình phụ nữ tự quản về an toàn thực phẩm và xử lý 1 hộ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhóm tiêu chí thứ 3 về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định: 12/12 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã  được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.  93/93 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP tuân thủ các yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP; 3/3 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tuân thủ các yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y, ATTP theo quy định; 90%  sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường có nguồn gốc xuất xứ. Tiêu chí Chợ Tây Thành được đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 11856-2017. Trên địa bàn phường có 2 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là: cửa hàng thực phẩm HH Fost và cửa hàng thực phẩm Tân Thành Phát. Đối với chỉ tiêu bếp ăn tập thể, hiện phường có 3/3 bếp ăn tập thể là trường mầm non Phan Đình Phùng, mầm non Tân Sơn và tiểu học Tân Sơn được công nhận bếp ăn đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng trường tiểu học Tân Sơn đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất do nhà trường đã tận dụng 2 phòng học để phục vụ bán trú cho hàng trăm học sinh nên quy mô, diện tích sử dụng chưa đạt yêu cầu, mặc dù chất lượng bữa ăn luôn được nhà trường chú trọng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu lựa chọn thực phẩm đến chế biến. Hiện, nhà trường đã xin chủ trương của thành phố đầu tư bếp ăn một chiều với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Trường tiểu học Tân Sơn tận dụng phòng học vừa nấu ăn vừa chia khẩu phần ăn cho học sinh

Nhóm tiêu chí thứ 4 về kiểm tra, xử lý vi phạm: Trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, phường đã thành lập 4 đoàn kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm và đã kiểm tra được 70/115 cơ sở, đạt gần 61%, xử lý 1 trường hợp vi phạm với số tiền 500 nghìn đồng.

Đến thời điểm này, phường Tân Sơn tự đánh giá cơ bản đạt yêu cầu hoàn thành 4 nhóm, 16/16 nội dung, tiêu chí phường an toàn thực phẩm. Hiện, phường đang  hoàn thiện, thủ tục, hồ sơ, thẩm định, báo cáo trình UBND tỉnh công nhận phường Tân Sơn đạt phường an toàn thực phẩm năm 2019.

Thanh Xuân