Quý 1/2019 TP.Thanh Hoá xử phạt 11 trường hơp vi phạm về trật tự xây dựng

  15:20 !! 09/04/2019

Trong quý 1/2019, các lực lượng chức năng của thành phố đã tổ chức kiểm tra 235 trường hợp xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn, qua đó phát triển xử lý 36  trường hợp xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, không che chắn khi dựng. Chủ tịch UBND thành phố ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 290 triệu đồng.

Để thực hiện có hiệu quả các quy định về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, từ nay đến cuối năm 2019, UBND thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dụng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc và chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy của nhà nước về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 10 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. UBND thành phố coi việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định về quản lý trật tự xây dựng chính là giữ gìn kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất công.

Công trình đang xây dựng được che chắn đảm bảo các yếu tố về trật tự xây dựng

Để thực hiện được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND các phường, xã phải phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra từng khu vực trên địa bàn, giao trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra hành vi vi phạm, tham mưu ban hành kịp thời các quyết định cử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Nếu khi để xảy ra vi phạm mà không có biện pháp xử lý ngăn chặn kịp thời. UBND thành phố sẽ xem xét xử lý trách nhiệm Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị, Chủ tịch UBND các phường, xã, cán bộ địa chính, quy tắc và trưởng các phố thôn nơi có vi phạm theo đúng quy định tại điều 7,8,9…chương 3 Quy định trách nhiệm về việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Thu Hiền