Quảng Thắng tổ chức lễ hội đền Nguyễn Phục

  14:53 !! 11/02/2019

Trong các ngày 11 – 12/2/2019 (tức là ngày 7 – 8 tháng Giêng), phường Quảng Thắng đã long trọng tổ chức Lễ tế Đông hải Đại vương – Thành hoàng làng Nguyễn Phục, Sầm quận công Lê Hưng và tổ tiên để tri ân người có công khai khẩn đất đai, lập làng mở xóm.

Theo lịch sử, Nguyễn Phục quê ở thôn Đông, xã Đoàn Tùng, huyện Trường Tân, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương (nay là xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miên, tỉnh Hải Dương). Ông làm quan với chức vụ Hàn Lâm Viện rồi làm Phó tả thị giảng. Khi vua Lê Tháng Tông đem quân đi đánh Chiêm Thành, Nguyễn Phục giữ chức Đô Chỉ huy sứ đốc, khi xuất phát đi tiếp tế quân lương đã gặp bão lớn tại cửa Hới – Sầm Sơn, Thanh Hóa. Lúc bấy giờ ông quyết định để bão tan mới tiếp tục đi tiếp do đó thuyền chở quân lương của ông đã bị chậm vài ngày so với kế hoạch. Vì thế quân luật khép ông vào tội bất tuân quân lệnh và xử ông tội chém đầu năm 470 (năm Canh Dần).

 Màn trống hội khai mạc Lễ tế Đông hải Đại vương – Thành hoàng làng Nguyễn Phục

Sau khi ông mất xét thấy công lao của ông đã có nhiều đóng góp cho đất nước nên vua Lê Tháng Tông đã truy tặng sắc phong ông là Thần Đông Long Hải Vương và cho xây dựng đền thờ ông tại 72 địa phương trong cả nước trong đó có đền thờ tại làng Vệ Yên, phường Quảng Thắng. Và cũng để tường nhớ công trạng của ông, hàng năm cứ vào ngày mùng 7 – 8 tháng giêng, chính quyền và nhân dân phường Quảng Thắng và làng Vệ Yên  lại tổ chức lễ hội. Trong đó phần lễ với nghi lễ rước kiệu và tế lễ Đông Hải Đại Vương – Thành hoàng làng Nguyễn Phục nhằm thể hiện đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, đồng thời cầu mong cho một năm mới có sức khỏe dồi dào, cuộc sống phồn vinh ấm no hạnh phúc. Phần hội với các trò chơi, trò diễn dân gian nhằm phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của người dân Việt Nam.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ tế Đông hải Đại vương – Thành hoàng làng Nguyễn Phục

Thu Hiền