Quảng Phú đạt chuẩn Nông thôn mới

  14:18 !! 21/03/2019

Trước đây, xã Quảng Phú thuộc huyện Quảng Xương. Năm 2012, xã được sát nhập về thành phố Thanh Hóa. Nằm ở phía Đông Bắc của thành phố Thanh Hóa, xã có hệ thống đường giao thông thuận tiện cho các ngành nghề, du lịch, dịch vụ, thương mại phát triển. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và người dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

Công sở UBND xã được xây dựng

Quảng Phú hiện có 9 thôn với 2119 hộ, 9356 nhân khẩu. Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; không ngừng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất; quan tâm đẩy mạnh các thành phần kinh tế phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ thương mại. Hiện nay, trên địa bàn xã có 41 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã và 420 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho các lao động tại địa phương tăng thu nhập cho gia đình và nâng cao cơ giới hóa trong nông nghiệp. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người là 42,2 triệu đồng/ người /năm. Cùng với phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện các chính sách, chương trình về giảm nghèo. Đến nay, đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, tăng hộ khá giàu, tốc độ giá trị sản suất hàng năm tăng 13,5%, thu nhập bình quân đầu người 42,2  triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo năm 2018 giảm chỉ còn 40  hộ, chiếm 1,67%. Đặc biệt, những năm qua, cũng với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự góp sức của người dân, tổng kinh phí đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng NTM từ năm 2011 đến năm 2018 gần 240 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh 11 tỷ đồng, ngân sách thành phố gần 90 tỷ đồng, ngân sách xã gần 100 triệu đồng, còn lại là nhân dân đóng góp. Ngoài ra,nhân dân còn hiến hơn 10,000m2 đất, đóng góp hơn 3000 ngày công để xây dựng NTM.

Trường THCS Quảng Phú mới được đầu tư khang trang

Để có được kết quả trong phát triển kinh tế, chính quyền địa phương đã đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Tích cực phát động nhân dân tham gia phong trào toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Công tác Quốc phòng luôn được quan tâm chỉ đạo đảm bảo các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của cấp trên giao. Công tác tuyển quân hàng năm đều đảm bảo và vượt chỉ tiêu giao, công tác trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được đặt lên hàng đầu, việc tổ chức huấn luyện và tham gia diễn tập theo đúng kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, dân quân tại địa phương, làm tốt công tác hậu phương Quân đội.

Lực lượng Công an xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa phương

Các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, được triển khai sâu rộng xuống từng đảng viên, đặc biệt là nghị quyết về xây dựng NTM. Năm 2017, đảng bộ xã Quảng Phú được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh là một trong 5 đơn vị thực hiện xuất sắc Nghị Quyết số 05 của BCH Đảng bộ thành phố về huy động nội lực phát triển kinh tế. MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội được quan tâm và đổi mới hình thức, nội dung hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, vận động tạo niềm tin giữa Đảng, Chính quyền, các đoàn thể với nhân dân. Hàng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên luôn đạt thành tích hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Đến nay, sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận trong nhân dân, xã Quảng Phú đã thực sự thay đổi toàn diện tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được chú trọng đầu tư, cảnh quan môi trường nông thôn có chuyển biến rõ nét. Các công trình phúc lợi trên địa bàn xã được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cảnh quan luôn sáng xanh,sạch đẹp đáp ứng được yêu cầu trong quá trình xây dựng xã trở thành phường theo quy định của thành phố Thanh Hóa.

Thu Hiền