Quảng Đông vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ

  15:20 !! 06/07/2020

Thực hiện kế hoạch số 834/KH-CATP ngày 02/4/2020 của Công an thành phố về việc tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Công an xã Quảng Đông đã tham mưu cho UBND xã triển khai nhiều biện pháp nhằm kêu gọi toàn dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Toàn bộ số vũ khí, công cụ hỗ trợ do công an xã Quảng Đông vận động nhân dân tự giác giao nộp

Sau một thời gian tuyên truyền vận động, Công an xã Quảng Đông đã thu hồi được 2 khẩu súng tự chế là súng ria và súng quay; 8 con dao các loại. Việc tuyên tuyền để nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện nghiêm túc Luật quản lý vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức trách nhiệmcủa cơ quan, tổ chức và toàn dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao về chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện tuyên tuyền, vận động nhân dân tích cực tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Lãnh đạo xã Quảng Đông trực tiếp động viên cán bộ công an xã thực hiện nhiệm vụ.

Đến thời điểm này, Quảng Đông là một trong số ít xã thực hiện tốt việc tuyên tuyền vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn thành phố từ sau khi Công an chính quy được điều động về xã.

Thu Hiền