Phường Nam Ngạn ra mắt “Chi hội kiểu mẫu 5 không 3 sạch xây dựng đô thị văn minh” và tuyến đường kiểu mẫu

  09:33 !! 19/09/2019

Sáng ngày 18/9/2019, Chi hội phụ nữ phố Hưng Hà, phường Nam Ngạn đã tổ chức lễ ra mắt “Chi hội kiểu mẫu 5 không 3 sạch xây dựng đô thị văn minh” và tuyến đường kiểu mẫu. Đến dự có đồng chí Đinh Thị Quyên – Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thanh Hóa.

“Chi hội kiểu mẫu 5 không 3 sạch xây dựng đô thị văn minh” và tuyến đường kiểu mẫu ra đời nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, của Hội cấp trên, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật để phục vụ sản xuất phát triển kinh tế, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong việc phấn đấu hoàn thành đạt 11 tiêu chí của chi hội kiểu mẫu 5 không 3 sạch, xây dựng đô thị văn minh. Đặc biệt là những tiêu chí khó như thu hút hội viên tham gia sinh hoạt và tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm y tế để phấn đấu hoàn thành góp phần vào thành công chung của phố.

Ra mắt thành viên Ban điều hành chi hội 5 không 3 sạch, xây dựng Đô thị văn minh.

Tại lễ ra mắt, thành viên Ban điều hành “Chi hội kiểu mẫu 5 không 3 sạch xây dựng đô thị văn minh” đã thông qua Quy chế hoạt động, thảo luận nội dung chương trình hoạt động để chi hội sớm đi vào hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực như mục tiêu đã đề ra./.

Trần Ngọc