Phường Đông Vệ khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng

  05:54 !! 04/10/2019

Sáng ngày 3/10/2019, Trung tâm học tập cộng đồng phường Đông Vệ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời và khai giảng năm học 2019 – 2020.

 Toàn cảnh lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Năm học 2018 – 2019, Trung tâm học tập cộng đồng phường Đông Vệ trong đã tổ chức được nhiều hoạt động học tập cộng đồng có ý nghĩa, nhiều lớp tập huấn, hướng nghiệp , phổ biến pháp luật cho hơn 1.100 lượt người, góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Phường hiện có 5.300 gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, đạt 80% số hộ trên địa bàn. Số cộng đồng học tập đã được công nhận 16/16 phố cùng 7 dòng họ được công nhận dòng họ học tập.

Năm học 2019 -2020, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, mỗi người dân tự lựa chọn hình thức học tập thích hợp phù hợp với chủ đề năm 2019 là “Đọc và học tập suốt đời them tấm gương Bác hồ vĩ đại; tự học để phát triển năng lực và phẩm chất”.Trung tâm HTCĐ của phường tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng XHHT, HTSĐ, mở các lớp tập huấn, các chuyên đề, các lớp ngoại ngữ, tin học cho hơn 1.000 lượt người góp phần xây dựng “chính quyền điện tử” trên địa bàn phường.

Ngay sau lễ phát động, Trung tâm HTCĐ phường tổ chức lớp tập huấn Luật phòng chống tham nhũng cho các học viên.

                                                                       Vũ Ngọc