Phường Đông Sơn sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

  10:41 !! 28/08/2019

Sáng ngày 28/8/2019, UBND phường Đông Sơn đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Cải cách hành chính phục vụ nhân dân”; diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019; sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Mô hình “Cải cách hành chính trên lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội với tinh thần phục vụ nhân dân”  của Công an phường Đông Sơn ra đời với quy chế hoạt động gồm 6 chương, 19 điều qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, chống quan liêu, tiêu cực, lãng phí, sách nhiễu, phiền hà; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần xây dựng phường phát triển vững mạnh.

Công an phường ký cam kết thực hiện tốt mô hình

Trong năm 2018, tại diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, Công an phường đã tiếp thu 3 ý kiến của đại diện nhân dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và đã được công an tiếp thu, khắc phục, qua đó thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

10 năm qua, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân luôn được cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường Đông Sơn thực hiện tốt, tạo nền tảng vững chắc trong nhiệm vụ An ninh-Quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ, khiếu kiện trở thành điểm nóng. Ngoài ra, phường Đông Sơn thường xuyên tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh khen thưởng

Cũng nhân dịp này, 6 tập thể và 31 cá nhân đã được Chủ tịch UBND phường khen thưởng vì có thành tích trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Thanh Xuân