Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở TP. Thanh Hóa

  19:59 !! 01/09/2019

Trong những năm qua, TP. Thanh Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất để mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã tại các địa phương xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong những yếu tố quan tọng để thành phố hoàn thành tiêu chí về đường giao thông nông thôn.

Trong 17 xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Thiệu Khánh là một trong những địa phương có phong trào hiến đất tiêu biểu nhất trên địa bàn thành phố. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2012 – 2019, xã Thiệu Khánh đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến 12 nghìn m2 đất, trong đó đất nông nghiệp trên 10 nghìn, còn lại là đất ở. Xã cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến tài sản trên đất như: nhà ở, tường rào với hơn 1000m2, tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng. Điển hình trong phong trào này là gia đình bà Nguyễn Thị Thư – thôn 5 xã Thiệu Khánh, người đã tự nguyện hiến 1 căn  nhà 3 gian để mở rộng tuyến đường giao thông trong thôn mà không đòi hỏi bất kỳ một quyền lợi nào.

Đường cổng làng Vồm, xã Thiệu Khánh  được mở rộng nhờ sự chung tay của cả nhà nước nhân dân.

Từ một địa phương trước đây phần lớn mặt đường hẹp, không có rãnh thoát nước, thường lầy lội vào mùa mưa, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, đến nay, xã Đông Lĩnh đã có những con đường  liên thôn, liên xóm rộng rãi, hệ thống thoát nước được kiên cố hóa hạn chế được tình trạng mỗi khi trời mưa.

Với phương châm dựa vào nội lực, lấy sức dân là chính, xã Đông Lĩnh đã và đang khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức khắc phục khó khăn của người dân trong quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc chung tay xây dựng NTM, xã Đông Lĩnh đã vận động nhân dân hiến đất để mở rộng mặt bằng giao thông, đến nay đã có 15/15 thôn mở rộng hệ thống giao thông nội thôn đường từ 3 đến 5m với chiều dài hơn 21,5 km với diện tích hiến đất hơn 5.500m2, trên 3000m tường rào, 115 cổng ngõ và hơn 2000 ngày công lao động để mở rộng hệ thống giao thông nông thôn nội thôn và các công trình phúc lợi xã hội.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế, trong giai đoạn 2012 – 2019, nhân dân của 17 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM đã tự nguyện hiến gần 53 nghìn m2 đất, đóng góp hơn 16.500 ngày công, với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi. Trong đó, có nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, kết nối với vùng sản xuất, đã mở ra cơ hội phát triển kinh tế ở nhiều xã, đồng thời, góp phần để thành phố sớm hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

​​​​​​​​​Thu Hiền