Phát huy vai trò của doanh nhân trong xu thế hội nhập và phát triển

  16:46 !! 11/10/2019

Trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân đã có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển, vị trí và vai trò của doanh nhân lại càng được thể hiện rõ nét hơn. Họ chính là những người lính thời bình, người chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế và là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với cương vị là Phó giám đốc công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức, phụ trách Marketing, chị Vũ Thị Ngọc Hà đã không ngừng học hỏi, tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động kinh doanh. Bộ phận marketing do chị phụ trách chiếm giữ vị trí quan trọng trong việc vạch ra chiến lược phát triển kinh doanh của công ty. Do đó, chị đã cùng với cán bộ nhân viên đưa ra các kế hoạch, phương án phát triển kinh doanh phù hợp cho từng thời điểm, giai đoạn, đề xuất với lãnh đạo công ty xem xét, phê duyệt. Và để có những phương án tối ưu, bản thân chị cùng với cán bộ, nhân viên đã phải khảo sát thị trường, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vận hội và có những ý tưởng sáng tạo, giúp công ty có những hướng đi mới phù hợp với xu thế phát triển.

Chị Vũ Thị Ngọc Hà – PGĐ Công ty công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức đang giới thiệu sản phẩm nội thất cho khách hàng

Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng hơn 4.000 doanh nghiệp. Những doanh nghiệp này đã và đang có những đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đem lại giá trị sản phẩm, bảo đảm  việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, đóng góp cho ngân sách thành phố hàng năm hơn 2.000 tỷ đồng. Có thể nói, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn  thành phố đang ngày càng khẳng định vai trò, vị thế, là lực lượng chủ yếu tạo lập và phát triển các mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh mới, mô hình doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chú trọng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và ngành nghề. Các doanh nghiệp cũng đã nghiên cứu, chuyển giao công nghệ ở các dây chuyền sản xuất với hàng loạt thiết bị, máy móc tự động và bán tự động, phát động phong trào “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, thực hiện tốt các chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật, xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã nâng cao chất lượng, sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ có sức cạnh tranh cao; xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy nhanh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Để tiếp tục phát huy vai trò của mình, chèo lái “con thuyền” doanh nghiệp của mình đi đúng hướng, những doanh nhân thực sự phải là những người “thuyền trưởng” vững tay lái, năng động, “dám nghĩ, dám làm” và không ngừng học tập, phấn đấu vươn tới những chuẩn mực toàn cầu để tự tin bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay./.

Thu Phương