Nghe báo cáo Đề án “Sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”

  13:50 !! 04/12/2019

Sáng 4-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về Đề án “Sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT); lãnh đạo các sở, ngành liên quan; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT báo cáo quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, giữ nguyên đối với 5 cơ quan báo chí: Báo Thanh Hóa, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Xứ Thanh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sắp xếp, quy hoạch đối với Báo Văn hóa và Đời sống (VH&ĐS).
Lãnh đạo Sở TT&TT thông qua Đề án “Sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”.
Trên cơ sở nội dung đề xuất của Báo VH&ĐS, Sở TT&TT đã đề xuất 2 phương án: Phương án 1: Chuyển đổi Báo VH&ĐS sang hoạt động Tạp chí chuyên ngành về kinh tế – văn hóa – xã hội với tên gọi: Tạp chí Thanh Hóa và hội nhập. Phương án 2: Sáp nhập Báo VH&ĐS vào Báo Thanh Hóa. Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành chức năng, Sở TT&TT tổng hợp và báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương chuyển Báo VH&ĐS thành Tạp chí Thanh Hóa và hội nhập để phát huy hơn nữa các cơ quan thông tin của tỉnh, tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Báo VH&ĐS phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí đã nêu lên những quan điểm đối với từng phương án sắp xếp, quy hoạch của Báo VH&ĐS, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh cần có phương án phù hợp để thực hiện việc sắp xếp đúng lộ trình, hiệu quả; không gây xáo trộn tổ chức, bộ máy.
Lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Sau khi nghe ý kiến từ các cơ quan chủ quản và các sở, ngành liên quan, kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền nhấn mạnh việc sắp xếp, quy hoạch đối với Báo VH&ĐS là điều cần thiết, phù hợp với Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và xu thế phát triển khoa học, công nghệ và thông tin, truyền thông của đất nước và thế giới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT theo thẩm quyền cần nghiên cứu, phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn đối với từng phương án sắp xếp, quy hoạch Báo VH&ĐS về bộ máy tổ chức, biên chế, kinh phí, nội dung hoạt động, kiến nghị đề xuất… để xin ý kiến của UBND tỉnh tại phiên họp sắp tới.
Theo Báo Thanh Hóa