Ngày 2/9/1945 là dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước

  07:39 !! 02/09/2020

Cách đây 75 năm, vào ngày 2/9/1945,  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đây lịch sử dân tộc Việt Nam sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Kể từ thời khắc lịch sử ấy, nước Việt Nam ngày càng phát triển và không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, tự chủ trên trường quốc tế.   

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khẳng định “Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình

Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử như một trang vàng trong lịch sử dân tộc, một dấu ấn trong lịch sử thế giới. Bản Tuyên ngôn là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới. Không chỉ vậy, Tuyên ngôn độc lập còn đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Tuyên ngôn độc lập ra đời cũng đánh dấu thắng lợi của gần một thế kỷ dân tộc Việt Nam kiên cường chống thực dân và phong kiến, là thắng lợi của khát vọng tự do, độc lập. Từ đây với tư cách người chủ thực sự của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.

Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề vững chắc để phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong các giai đoạn tiếp theo. Trên con đường hội nhập và phát triển, hòa chung với cả nước, thành phố Thanh Hóa đang phấn đấu để năm 2020 cơ bản trở thành đô thị hiện đại, thông minh; tình hình chính trị – xã hội ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Từ đầu năm 2020 đến nay, tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 6,6%, đạt 37,5%  so với kế hoạch và giảm 6% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,9%; ngành công nghiệp xây dựng tăng 10,5% ; ngành dịch vụ giảm 1%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1600 tỷ đồng, chiếm 47,5% dự toán thành phố giao, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Chi ngân sách thành phố ước đạt trên 991 tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán thành phố giao, trong đó, chi thường xuyên ước đạt hơn 448 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt gần 18 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Trong thời gian tới, thành phố phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh; thực hiện đồng bộ các biện pháp tăng thu ngân sách; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị.

75 năm đã qua, những giá trị dân chủ, công bằng của Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đang tiếp sức cho dân tộc Việt Nam nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng phát triển với niềm tin vững chắc. Bản Tuyên ngôn độc lập đã và đang là sức mạnh tinh thần để người dân xây dựng quê hương, đất nước, viết tiếp những dấu ấn vẻ vang của dân tộc.

Kim Dung