Ngành giáo dục thành phố xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

  09:54 !! 06/05/2019

Trong những năm qua, ngành giáo dục thành phố Thanh Hóa luôn được sự  quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, chính quyền địa phương trong việc huy động các nguồn lực  xã hội hóa giáo dục, đầu tư, bổ sung  cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy học nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn.

Thành phố Thanh Hóa hiện có trên 147 Trường học ở các cấp học, trong đó 125 Trường công lập và 22 trường ngoài công lập với gần 80 nghìn học sinh, tỷ lệ trường được công nhận chuẩn quốc gia đạt 103/147 trường chiếm trên 70%. Hiện nay, toàn thành phố còn gần  30% số  trường chưa đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 Trường còn nhà cấp 4, một số Trường tuy cơ sở vật chất đã xây dựng đầy đủ khang trang nhưng lại thiếu diện tích đất, các trường còn lại thiếu phòng học, phòng chức năng và các hạng mục khác. Hiện nay, việc đầu tư xây dựng chuẩn quốc gia cho các Trường học vẫn đang các địa phương tiến hành. Nhất là các xã ngoại thành việc xây dựng Trường chuẩn còn gắn với xây dựng nông thôn mới. Bởi nếu không đạt tiêu chí về Trường chuẩn Quốc gia, các địa phương cũng không thể hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2019 theo kế hoạch của thành phố. Vì vậy, nhiều địa phương đã nỗ lực tiềm kiếm nguồn vốn bằng cách quy hoạch, khai thác quỹ đất xen cư, vận động nhân dân đóng góp, xin thành phố hỗ trợ vốn…Riêng trong năm 2018 thành phố có 12 Trường được công nhận  trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 gồm 9 Trường Mầm non: Búp xen xanh, Vườn mặt trời, Bình Minh, Hoa Anh Đào, Thanh Xuân Nam. Thiệu Vân, 27/2, Hoằng Quang, Đông Vinh, 3 trường trung học cơ sở: Trần Mai Ninh, Minh Khai, Tân Sơn. Ngoài ra, còn có 10 Trường được công nhận lại và đồng thời nâng mức độ đạt chuẩn từ mức độ 1 lên mức độ 2 như Trường Mầm non Quảng Hưng, Đông Hương, Tân Phú Khang, Hoằng Lý, Điện Biên, Quảng Thịnh, Quảng Thành, Tiểu học Điện Biên 1, Nguyễn Văn Trỗi, Ba Đình.

Trường Mầm non Tân Sơn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Từ nay đến cuối năm 2019, ngành giáo dục thành phố Thanh Hóa tiếp tục xây dựng chuẩn mới 17 trường, phấn đấu đến cuối năm đạt tỷ lệ trường chuẩn đạt 120/147, chiếm 81,6%. Qua rà soát, đến nay các Trường THCS Hoằng Quang, Tiểu học Đông Hải 2, Tiểu học Thiệu Khánh, Mầm non Tào Xuyên và THCS Đông Cương có thể hoàn thành trong 6 tháng đầu năm. Các trường còn lại hoàn thành trong 6 tháng cuối, trong đó phần đa các trường đều gặp khó khăn về đội ngũ cán bộ giáo viên, về đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo mức tối thiểu của Trường chuẩn Quốc gia.

Tuy việc xây dựng chuẩn Quốc gia cho các Trường học đã được đẩy mạnh, nhưng một số địa phương vẫn không quan tâm đến công tác giáo dục, không nổ lực tìm nguồn vốn để đầu tư xây dựng trường lớp, dẫn đến nhiều Trường học vẫn rất khó khăn trong việc dạy do thiếu phòng học, phòng làm việc như Trường Mầm non Quảng Cát, Trường Mầm non Trường Thi A…

Để xây dựng Trường học đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản về giáo dục theo Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng thì ngoài việc trông chờ vào nguồn ngân sách hỗ trợ của thành phố, các địa phương cần chủ động tìm nguồn vốn. Cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa theo nghĩa “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Để làm được như vậy, công tác xã hội hóa không chỉ giao cho các Trường mà các địa phương phải cùng tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ kinh phí xây dựng trường, lớp. Phải có kế hoạch tích lũy nguồn vốn dài hạn để xây dựng trường theo mục tiêu đồng bộ- chất lượng- hiện đại- thân thiện phù hợp với nhu cầu của giáo dục thành phố hiện nay.

Trường Tiểu học Quảng Cát đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Để đạt được mục tiêu, các Trường học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa tiếp tục bám sát 5 quy định về xây dựng Trường chuẩn, tranh thủ mọi nguồn lực kêu gọi xã hội hóa giáo dục từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 của Chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển./.

Thanh Xuân