Nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

  08:55 !! 08/07/2019

Chiều ngày 08/7/2019, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thanh Hóa đã tổ chức phiên họp thường kỳ quý II. Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ quý II

Từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác để thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố. Tính đến 30/6/2019, tổng dư nợ đạt 258,765 tỷ đồng, tăng 6.661 triệu đồng so với quý 1 với hơn 10 nghìn lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Nợ quá hạn và nợ khoanh là 1,382 tỷ đồng, chiếm 0,53% tổng dư nợ, giảm 176 triệu đồng so với quý 1. Công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị xã hội và NHCSXH luôn được tăng cường, nhất là trong công tác kiểm tra, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Tính đến thời điểm này có 81 hội, đoàn thể nhận ủy thác tại 37 phường, xã quản lý 331 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định tín dụng chính sách là bà đỡ đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, duy trì học tập góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố đã đề ra, nhất là phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, xây dựng nông thôn mới đồng thời đẩy lùi tình trạng tín dụng đen trên địa bàn.

Cũng nhân dịp này, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thanh Hóa đã thông qua báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” và phát động cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng.

Thanh Xuân