Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ở thành phố Thanh Hoá

  15:12 !! 10/07/2019

6 tháng đầu năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đã nổ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Thanh Hóa.

Một buổi họp trực tuyến của VKS Nhân dân thành phố về triển khai công tác Tư pháp

Thời gian qua, Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đã bám sát phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự trị an xã hội trên địa bàn. Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Thanh Hóa đã đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, kiểm sát viên… Sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành đã gặt hái được những kết quả cao trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên địa bàn.

Xác định công tác đột phá là: Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ trong suốt quá trình tố tụng, trọng tậm là thực hiện việc yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra có chất lượng, hiệu quả trong công tác giải quyết án hình sự; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; đảm bảo 100% các vụ án được điều tra, truy tố, xét xử trong hạn và đúng pháp luật. Tăng cường công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, bảo đảm chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng. Chú trọng tổng hợp vi phạm để thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong thi hành án dân sự, đảm bảo việc ra quyết định thi hành án trong thời hạn luật định 100%, đảm bảo phân loại việc có điều kiện thi hành án, không có điều kiện thi hành án. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thành phố Thanh Hóa đã phối hợp  chặt chẽ với Công an, Tòa án thành phố trong việc xác định án trọng điểm, tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, phiên tòa lưu động để tập trung xử lý, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ chính trị địa phương và tuyên truyền pháp luật trong nhân dân.

6 tháng đầu năm 2019, mặc dù tình hình tội phạm nói chung đã được kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp, công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự tiếp tục được thực hiện quyết liệt, đặc biệt là đối với loại tội phạm hoạt động có tính chất băng nhóm, xã hội đen, sử dụng hung khí, vũ khí để gây án, các ổ nhóm cờ bạc chuyên nghiệp và tội phạm về ma túy. Các loại tội phạm đã phát hiện, khởi tố 284 vụ, 362 bị can (tăng 56 vụ, 81 bị can so với cùng kỳ năm 2018). Nguyên nhân của tình hình tội phạm 6 tháng đầu năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu là do một số đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn thành phố sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương tiếp tục phạm tội mới; một số đối tượng sử dụng súng, vũ khí để gây án, số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng tăng và diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố làm nảy sinh tội phạm, tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi xuất hiện nhiều do mặt trái của nền kinh tế thị trường. Công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ hiệu quả chưa cao, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn chưa chặt chẽ, ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của nhiều người còn hạn chế, chủ quan, sơ hở, bị tội phạm lợi dụng, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn chưa cao. Vì thế, Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố đã tăng cường kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra, thường xuyên chủ động phối hợp với cơ quan điều tra để nắm tình hình thụ lý, giải quyết, Trong quá trình kiểm sát Viện kiểm sát thành phố đã đề ra các yêu cầu xác minh đối với tin báo, nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. Tổng số tin báo, tố giác về tội phạm đã kiểm sát là 431 tin, đã giải quyết 365 tin (tỷ lệ giải quyết đạt 85%), gồm: Khởi tố hình sự 284 tin, không khởi tố hình sự chuyển xử lý hành chính và xử lý khác là 77 tin; chuyển nơi khác giải quyết theo thẩm quyền 04 tin; tạm đình chỉ 04 tin. Còn lại đang giải quyết 66 tin.

 Ông Nguyễn Đức Thanh – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố triển khai nhiệm vụ công tác

Từ nay đến cuối năm 2019, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa  xác định nhiệm vụ trọng tâm là: “Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, nhất là người đứng đầu trong đơn vị phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất  lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phát động các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), kỷ niệm 50 năm ngày mất của Bác Hồ (02/9/1969-02/9/2019)” và kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngày Kiểm sát nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).

Thanh Xuân

Thanh Xuân