Năm 2019 Thành phố phấn đấu 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  02:21 !! 17/04/2019

Năm 2019, thành phố phấn đấu 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM gồm: Đông Lĩnh, Đông Vinh, Thiệu Vân, Thiệu Khánh, Đông Hưng.

Bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Thiệu Vân gặp không ít khó khăn về nguồn vốn đầu tư. Để giải “bài toán” khó ấy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội xã đã cùng vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để từng cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM. Khi có được sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân, xã đã kết hợp hài hòa giữa nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước với sức dân để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Từ năm 2012 đến nay, xã Thiệu Vân đã huy động được 107,757 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 58,486 tỷ đồng, chiếm 54,82%, còn lại là nguồn vốn ngân sách của Trung ương, của tỉnh và thành phố hỗ trợ. Từ sức dân và nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhiều công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã như: điện chiếu sáng, đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng… được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân. Hiện xã Thiệu Vân đã bê tông, nhựa hóa được hơn 19km đường giao thông nông thôn, ngõ xóm; kiên cố hóa 9,2 km giao thông nội đồng và 80% đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân… Việc đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn ở Thiệu Vân đều được đảng ủy, chính quyền xã đưa ra bàn bạc công khai, minh bạch với nhân dân. Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Cùng với  xã Thiệu Vân, xã Đông Vinh cũng đang gấp rút hoàn thành các tiêu chí còn dang dở để sớm “cán đích” NTM. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, trong 7 năm qua, xã đã bê tông hóa được hàng chục km đường giao thông nội thôn, 5/5 thôn đều đã khai trương xây dựng thôn văn hóa… Điều chúng tôi ghi nhận được ở Đông Vinh ngoài đóng góp tiền theo đầu khẩu hàng năm, người dân còn sẵn sàng hiến đất và phá dỡ các công tình trên đất phục vụ mở đường.  Khi thành phố Thanh Hóa có chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường từ cầu Tam Thọ đến thôn Văn Vật lên 9m, có hệ thống điện chiếu sáng và thoát nước công cộng, cán bộ lãnh đạo xã Đông Vinh rất lo lắng, vì toàn bộ việc giải phóng mặt bằng do xã chịu trách nhiệm. Có tới 40 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi việc mở rộng tuyến đường này, trong khi đó nguồn ngân sách của địa phương không thể đảm đương được việc đền bù. Vì vậy, xã đã vận động các hộ dân bị ảnh hưởng hiến đất, hiến tài sản để làm đường. Do được tuyên truyền vận động, các hộ đã nhận thức rõ về lợi ích của việc làm đường và trách nhiệm của mình. 100% các hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất, tháo dỡ các công trình trên đất để bàn giao mặt bằng thi công mở rộng tuyến đường. Đây làm hành động đẹp cho thấy sự đoàn kết và tình làng nghĩa xóm là nét đẹp vẫn luôn được giữ gìn trong đời sống xã hội ở Đông Vinh.

 Tuyến đường từ cầu Tam Thọ đến cầu Văn Vật xã Đông Vinh được mở rộng sau khi người dân tự nguyện hiến đất.

 Như vậy tính đến cuối năm 2018, TP Thanh Hóa đã có 12 xã “cán đích” NTM. Với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương, tin tưởng rằng ngay trong những tháng đầu năm 2019, thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu 100% xã về đích NTM.

Thu Hiền