Mức đóng, hưởng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

  11:50 !! 07/09/2019

Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn 4 phương thức đóng BHYT gồm: 3, 6, 9 và 12 tháng.