Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

  08:10 !! 14/08/2020

6 giờ sáng 14/8/2020, nghi lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra trọng thể

Theo Vietnamplus