Lễ phát động thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2020” trên địa bàn phường Đông Hương

  17:28 !! 25/06/2020

Chiều ngày 23/6/2020, UBND phường Đông Hương tổ chức lễ phát động thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2020” . Tham dự lễ phát động có đồng chí Phạm Thị Việt Nga – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện Sở, ban, ngành cấp tỉnh; phòng, ban, đơn vị thành phố và các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh lễ phát động

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa trong mỗi gia đình Việt Nam, nâng cao ý thức, đạo đức trong gia đình và xã hội, là tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm 4 tiêu chí chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ; 4 tiêu chí ứng xử riêng là: ứng xử của vợ chồng, của cha mẹ với con, ông bà với cháu; của con với cha mẹ, cháu với ông bà, của anh, chị, em… Thông qua “ Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cho thanh thiếu niên, trẻ em trong gia đình về kỹ năng ứng xử trong gia đình, kiến thức pháp luật liên quan, quyền và nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình thông qua các hoạt động;ng cao vai trò và trách nhiệm của người cao tuổi, của các bậc cha mẹ trong việc làm nêu gương, giáo dục, hướng dẫn thực hiện các hành vi đẹp, các kỹ năng ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong gia đình theo nguyên tắc Bộ tiêu chí đã đề ra.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Phạm Thị Việt Nga – UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các phường, xã  thực hiện ngay việc xây dựng kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí trên địa bàn; thành lập BCĐ, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong công tác chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí; tổ chức lễ phát động triển khai Bộ tiêu chí, chọn đại diện hộ gia đình trong đó có 4 nhóm thế hệ: 25% nhóm ông bà, cha mẹ; 25% nhóm vợ chồng, 25% nhóm con cháu và 25% nhóm anh chị em trong gia đình tham gia lễ phát động và hoàn thành chậm nhất vào 28/7/2020; tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, cờ phướn, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm về 4 chuẩn mực ứng xử trong Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể quan tâm đến công tác gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần  cho mọi gia đình; tổ chức tổng kết đánh giá  hiệu quả triển khai thực hiện, lựa chọn các cá nhân, tổ chức tiêu biểu đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch khen thưởng.

Các hộ dân đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2020

Tại lễ phát động, đại diện các hộ dân phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa đã tham gia đăng ký thực hiện các nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2020.

 Một số hình ảnh văn nghệ chào mừng lễ phát động

 

​​​​​​​​​Kim Dung